Nationaal Jeugd Ontbijt
Een lege maag heeft geen oren!
Een lege maag heeft geen oren!

Als een kind zonder ontbijt aan de dag begint zal het zich niet goed kunnen concentreren; zo zal het de geboden leerstof op school niet of nauwelijks kunnen opnemen. Met als gevolg slechte(re) schoolresultaten, achterstand in sociale vaardigheden en sportbeoefening.

Doorbreken van de vicieuze cirkel.

Om deze vicieuze én noodlottige cirkel te doorbreken heeft de Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt de noodzaak van een dagelijks voedzaam ontbijt wetenschappelijk onderzocht.


Onderzoek1:

The role of breakfast in nutrient intake of urban schoolchildren. 

Uma Chitra* and C Radha Reddy Department of Clinical Nutrition and Dietetics, Kasturba Gandhi Degree and PG College for Women, 

Marredpally, Secunderabad 500026, Andhra Pradesh, India


Onderzoek 2:

Association between breakfast consumption and educational outcomes in 9–11-year-old children Hannah J Littlecott1,*, Graham F Moore1 , Laurence Moore2 , Ronan A Lyons3 and Simon Murphy1 

1 Centre for the Development and Evaluation of Complex Interventions for Public Health Improvement (DECIPHer), School of Social Sciences, Cardiff University, 1–3 Museum Place, Cardiff CF10 3BD, UK: 

2 MRC/CSO Social and Public Health Sciences Unit, University of Glasgow, Glasgow, UK: 

3 Centre for the Development and Evaluation of Complex Interventions for Public Health Improvement (DECIPHer), Centre for Health Information, Research and Evaluation, Swansea University, Swansea, UK

Aanleiding

Uit onderzoek blijkt dat er binnen het Basis- en Middelbaar Onderwijs gemiddeld zes scholieren per klas naar school gaan zonder ontbijt; omdat hun ouders dat niet kunnen betalen. Zelfs de Voedselbank vult dat tekort niet aan.

Uit onderzoek blijkt dat armoede meestal van generatie op generatie overgaat. Men zit als het ware gevangen in een Onheilsspiraal die niet te doorbreken lijkt. Naast gezonde maaltijden vormen goed onderwijs, stevige sociale contacten en sport veelal mogelijkheden om die Onheilsspiraal te doorbreken. Aan het doorbreken van die "Onheilsspiraal" wil de Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt haar daadwerkelijke bijdrage leveren.