Nationaal Jeugd Ontbijt
Een lege maag heeft geen oren!

De Pilot liep precies tussen twee schoolrapport periodes.

Maandelijks rapporteerden de onderwijzers van de deelnemende scholieren over mogelijke veranderingen in schoolprestaties, in sociale vaardigheden én sportbeoefening. Ook enquêteerden wij de deelnemende scholieren over hun ervaringen van de aangeboden ontbijten qua smaak, samenstelling, energie niveaus.

Na een positieve evaluatie van de pilot, waarbij er bij > 65% van de scholieren positieve ontwikkelingen zijn vastgesteld, starten wij een Nationale Roll Out op. Daarbij willen wij een samenwerking aangaan met landelijk opererende supermarktorganisaties in september 2016 te beginnen met EKO-Plaza / Udea BV www.ekoplaza.nl en Weerribbenzuivel BV www.weerribbenzuivel.nl.   

Missie

De Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt wil aan iedere scholier iedere dag een voedzaam ontbijt aanbieden, indien de ouders dat niet kunnen faciliteren.

  • Onze missie luidt: Iedere scholier, iedere dag een voedzaam ontbijt.


Doelstellingen/strategie

Samenvatting van de strategische keuzes:

Het Nationaal Jeugd Ontbijt bouwt zijn bestaan op de volgende pijlers:

  • 1: Samenwerken met School(-organisaties), Gemeentelijke Maatschappelijke organisaties, GGD’s, Gemeentelijke Sportkoepels om via hen de instroom van scholieren, die nu zonder ontbijt naar school komen, in kaart te brengen en de levering van ontbijten de effectueren;
  • 2: Samenwerken met (bio) Supermarkten om funding te realiseren dmv het afronden van kassabonnen op een Euro;
  • 3: Het genereren van legaten en giften om de doelstellingen te verwezenlijken;
  • 4: Samenwerken met “Ontbijt-producenten” rechtstreeks of via de Supermarkten om de ontbijten tegen zo gering mogelijke kosten te laten produceren / leveren;
  • 5: Samenwerken met voedingsdeskundigen om voedzame ontbijten te kunnen samenstellen;
  • 6: Voortdurende onderzoek te doen naar de veranderingen in schoolprestaties, vaardigheden in het leggen van sociale contacten en deelname aan sportbeoefening vanaf het moment dat de scholier dagelijks een voedzaam ontbijt tot zich neemt;
  • 7: Door middel van maandelijkse berichtgeving wordt er binnen het netwerk van de Stichting ter bevordering van het bewustzijn bij ouders en kinderen gecommuniceerd dat een voedzaam ontbijt fundamenteel is voor het goed functioneren / kunnen presteren van iedere scholier.


Beloningsbeleid

  • Bestuursleden of vrijwilligers wordt een maximale onkostenvergoeding op jaarbasis verleend van € 1.200,-- met betrekking tot “out of the pocket kosten”.
  • De i-Depot-eigenaar van het concept Nationaal Jeugd Ontbijt ontvangt voor het gebruik van het officieel geregistreerde Intellectueel Eigendom een vergoeding van 1% uitsluitend van de “Kassabon opbrengsten”.
Pilot

Tussen 9 mei en 22 juli 2016 (de laatste rapport-periode van dat schooljaar) werd er in 's-Hertogenbosch een pilot uitgevoerd om de impact van een voedzaam ontbijt bij 35 deelnemende scholieren in de doelgroep te kunnen meten. 

Vooronderzoek; selectie; 0-metingen; begeleiding; enquêtes onder de deelnemende scholieren, ouders en onderwijskrachten én nazorg binnen deze pilot vormden een essentieel onderdeel van dit initiatief.

Gedurende deze deze pilot van tien weken werden er bij de scholieren thuis -gratis- ontbijtboxen afgeleverd met zeven gevarieerde ontbijten.